Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 96/2016 w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2016

Dodano: 13 stycznia 2016

ZARZĄDZENIE NR  96/2016

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 12 stycznia 2016

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515, z późn. zm[1]), art.15 ust.1,ust: 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r poz. 1118. z późn. zm.[2]) oraz uchwały nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z kulturą fizyczną i rekreacją w 2016 roku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Burmistrz Nowego

                                                                                  Czesław Woliński

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015, poz. 1045 i 1890.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014, poz. 1138,1146; z 2015 poz. 1255, 1333, 1339, 1777.

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 96

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij