Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Projekt „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze jutro”

Dodano: 10 września 2020

Gmina Nowe  informuje, że rozpoczęła realizację projektu pt.

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY NOWE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.

            Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach: Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 075 335,70 PLN.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 913 989,38 PLN.

Wkład własny niepieniężny: 161 346,32 PLN

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkół w projekcie:  388 810,76

Projekt realizowany będzie w okresie od: 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku

            Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę 238 uczniów, 119 dziewczynek  oraz 119 chłopców Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trylu,  a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół dzięki podniesieniu kwalifikacji 11 nauczycielek. Zakres wsparcia oraz grupę docelową określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów i potencjałów edukacyjnych szkół.

            Uwzględniając potrzeby i oczekiwania uczniów oraz kadry pedagogicznej określono następujący zakres wsparcia:

  1. a) zajęcia:

– rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów,

– wyrównujące dla uczniów słabszych,

– wsparcie terapeutyczne, doradcze i ogólnorozwojowe.

b) nauczycieli potrzebujących szkoleń rozwijających kompetencje odpowiadające potrzebom edukacyjnym uczniów.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij