Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

Dodano: 21 listopada 2022

W dniu 02.11.2022 Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Gminą Nowe umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Umowę w imieniu Gminy realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem oraz wyłoniona w drodze konkursu Fundacja Aktywizacji i Integracji.

 

Wartość grantu wynosi 1 590 400,00 PLN z czego ze środków europejskich 1 340 389,12 PLN co stanowi 84,28% wartości projektu.

 

Termin realizacji grantu: do 31.08.2023 r.

 

Główne działania  zaplanowane do realizacji w ramach grantu:

 

 1. Utworzenie 3 lokali mieszkalnych zintegrowanych na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych niesamodzielnych w tym  z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych, które opuściły całodobowe instytucje opieki lub oczekujących na umieszczenie w DPS wraz  ze zindywidualizowanym koszykiem świadczeń.

 2. Utworzenie 2 mieszkań dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności wraz ze indywidualizowanym koszykiem świadczeń.

 1. Utworzenie 1 mieszkania wspomaganego dla dorosłych opuszczających program mieszkań treningowych (dorosłe osoby po pieczy zastępczej i dorosłe osoby niepełnosprawne- OZN usamodzielniające się).

 2. Usługi wytchnieniowe kierowane do osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi (dorosłymi i dziećmi).

 3. Środowiskowe usługi psychologa.

 4. Usługi sąsiedzkie.

 5. Usługi terapii uzależnień.

 6. Usługi opiekunki środowiskowej.

 7. Asystentura osoby z niepełnosprawnością.

 8. Pielęgniarska opieka domowa.

 9. Specjalne ścieżki rozwoju dla dorosłej młodzieży i OZN usamodzielniających się.

 10. Przygotowanie i wdrożenie Lokalnego Planu DI.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij