Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego Urzędu Gminy w Nowem

Dodano: 15 października 2010

 
Gmina Nowe otrzymała wsparcie finansowe od Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia (Departament Administracji Publicznej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z siedzibą w  Warszawie) w ramach działania  5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pod nazwą:

 
„Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego Urzędu Gminy w Nowem”

Nr projektu: POKL. 05.02.01-00-012/09

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego Urzędu
Gminy w Nowem poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001-2009 oraz wdrożenie usprawnień w zakresie skuteczności i efektywności świadczonych usług  publicznych.
W tym właśnie celu zaplanowaliśmy cykl  szkoleń dla kadry kierowniczej   i pracowników urzędu. Zostaną zapoznani z  procedurą wdrażania normy, zasadami audytów   i funkcjonowaniem urzędu po wdrożeniu normy. Następnym krokiem będą indywidualne rozmowy  z pracownikami, ankiety oraz inne narzędzia pozwalające przygotować  indywidualne procedury dla naszego urzędu. Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania jakością można podzielić na cztery grupy:
 
1. Orientacja na klienta i doskonalenie jakości świadczonych dla niego usług:
• rozpoznanie potrzeb klienta,
• wprowadzenie mechanizmów zapewniających dbałość o klienta i jego pozytywną ocenę świadczonych przez samorząd usług,
• wprowadzenie mechanizmów badania satysfakcji klienta i podejmowanie w związku z wynikami badań działań korygujących i zapobiegawczych.
 

2. Uporządkowanie prowadzonej działalności poprzez:• eliminację zbędnych lub dublujących się działań,• precyzyjne określenie zakresów odpowiedzialności i uprawnień,

• wzbudzenie zaufania kierownictwa do działania własnej organizacji,

• osiągnięcie czytelnej struktury organizacji,

• sprawny obieg dokumentów i informacji.

 

3. Zwiększenie efektywności zarządzania poprzez zidentyfikowanie, nadzorowanie

i optymalizację procesów realizowanych w organizacji:

• zarządzanie przez cele,

• zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów,

• większe zaangażowanie pracowników;

• dobrze wyszkolony i umotywowany personel,

• poprawa wyników jakościowych, koordynacji i gospodarności,

• możliwość wykorzystania systemu zarządzania jakością do opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego,

• ciągłe doskonalenie działań instytucji poprzez wprowadzenie wewnętrznych mechanizmów monitorowania i wprowadzania zmian.

 
4. Efekty promocyjne:
• lepszy wizerunek – możliwość legitymowania się certyfikatem stanowi cenny element strategii marketingowej,
• poprawa konkurencyjności i reputacja – certyfikat świadczy o tym, iż myślimy o interesancie i jego potrzebach,
• wiarygodność i zaufanie klientów – certyfikat dowodzi, iż usługi są na najwyższym stałym poziomie.
Termin realizacji projektu: od 4 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.Informacja o przeprowadzonych i przyszłych szkoleniach na stronie
Inwestycja w kadry

Zarządzenie – Polityka Jakości Urzędu Gminy Nowe


Zarządzenie 171/2010 – Kodeks Etyki

W ramach realizowanego projektu  jednym z zadań jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 30 marca 2010 roku na które zaproszono 6jst.

Na spotkaniu omówiono:

 1/ przebieg realizacji wdrażanego projektu w I kwartale,
 2/ monitoring i ewaluację projektu,
3/  proces wdrożenia normy ISO 9001:2009,
4/ doświadczenia  i oczekiwania jst. w  przedmiotowym zakresie.
 

W kolejnym spotkaniu, które odbyło się 29 czerwca 2010 roku. uczestniczyło 6 jst. z naszego województwa.

Na spotkaniu omówiono:

1/ harmonogram realizacji projektu,
2/ stopień realizacji zadań w II kwartale,
3/ przebieg monitoringu i ewaluacji projektu,
4/ zaprezentowano uruchomione Biuro Obsługi Interesanta,
5/  efekty dotychczasowej pracy poszczególnych rozwiązań.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 27 września 2010 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzecie już potkaniu odbyło się 30 września  2010 roku.. W spotkaniu naszym  uczestniczyło 6 jst. z naszego województwa tj:
Gmina Szubin,
Gmina Warlubie,
Gmina Sadki,
Gmina Dragacz,
Starostwo Powiatowe ze Świecia,
Gmina Świekatowo.
Przebieg spotkania odbywał się zgodnie z porządkiem obrad:
1.  Powitanie gości.
2. Przedstawienie  harmonogramu realizacji  projektu.
3. Realizacja projektu w III kw.
4. Omówienie wyników badań jakości usług świadczonych w UG Nowe .
5. Przedstawienie opracowanej dokumentacji w ramach wdrożenia SZJ wg. normy ISO 9001:2009 .
6. Omówienie wdrażania budżetu zadaniowego w Gminie Sadki –Pani Katarzyna Łukaszczyk – Sekretarz Gminy.
7. Dyskusja – wymiana dobrych praktyk.

 

 

 


„Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego Urzędu Gminy w Nowem”
Nr projektu: POKL.05.02.01-00-012/09  
DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ   
PROGRAMU OPERACYJNEGO  KAPITAŁ LUDZKI 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 
 

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij