Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Rodzina 500 Plus

Dodano: 9 marca 2016

Urząd Gminy w Nowem informuje, że sprawy związane z obsługą świadczenia wychowawczego „500 plus” prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców, iż

druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” można  pobierać od dnia 14.03.2016r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem w pok. Nr 5 w następujących dniach:

 • poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 15.00
 • wtorek           od godz. 7.00 do godz. 16.00
 • środa             od godz. 7.00 do godz.  15.00
 • czwartek       od godz. 7.00 do godz. 15.00
 • piątek             od godz. 7.00 do godz. 14.00

wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” można składać w terminie od dnia 1 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem w pok. Nr 5 w następujących dniach:

 • poniedziałek od godz. 7.00 do godz.  15.00
 • wtorek           od godz. 7.00 do godz. 16.00
 • środa             od godz. 7.00 do godz.  15.00
 • czwartek       od godz. 7.00 do godz. 15.00
 • piątek             od godz. 7.00 do godz. 14.00

Wnioski można będzie składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Emp@tia);
 • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia 1 kwietnia br. do dnia 1 lipca br., włącznie wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównanie od dnia 1 kwietnia 2016r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Powyższe świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Natomiast na drugie i kolejne dziecko bez ustalonego kryterium dochodowego. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł netto.

Pierwsze dziecko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Dochód przyjmujemy tak jak w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych – obowiązują dochody za rok 2014.

Ponadto informujemy iż pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 kwietnia 2016r, do dnia 30 września 2017 roku.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 lutego 2016 /Dz.U z 2016 poz. 195/ roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalone jest na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa oraz wypłata nastąpi do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października wypłata świadczenia za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij