Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert w konkursie 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2017 r.

Dodano: 20 stycznia 2017

ZARZĄDZENIE NR 165/2017

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 19 stycznia 2017

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016, poz. 446 z poz. zm.[1]), art.15 ust.1,ust: 2g, 2h i 2j  ustawy  z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U.  z  2016r. poz. 1817r.) oraz uchwały nr  XXII/151/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada  2016 roku w sprawie: uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z kulturą fizyczną i rekreacją w 2017 roku wyszczególnionych  w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

[1]   Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016, poz. 1579.

Załącznik nr 1

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij