Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert w konkursie 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2017 r.

Dodano: 20 stycznia 2017

ZARZĄDZENIE NR 165/2017

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 19 stycznia 2017

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016, poz. 446 z poz. zm.[1]), art.15 ust.1,ust: 2g, 2h i 2j  ustawy  z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U.  z  2016r. poz. 1817r.) oraz uchwały nr  XXII/151/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada  2016 roku w sprawie: uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z kulturą fizyczną i rekreacją w 2017 roku wyszczególnionych  w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

[1]   Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016, poz. 1579.

Załącznik nr 1

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Do My Coursework Sociology Essay Help I Don't Want to Write My Essay Help with Coursework University Assignment Writing Service Write My Essay for Me Here! Essay Help Corporation Assignment Help EduBirdie Promo Code Pay to write research paper