Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego Urzędu Gminy w Nowem

Dodano: 18 lutego 2010

Gmina Nowe otrzymała wsparcie finansowe od Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia (Departament Administracji Publicznej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w  Warszawie) w ramach działania  5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pod nazwą:


„Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego Urzędu Gminy w Nowem”

Nr projektu: POKL. 05.02.01-00-012/09


Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego Urzędu 
Gminy w Nowem poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001-2009 oraz wdrożenie usprawnień w zakresie skuteczności i efektywności świadczonych usług  publicznych.
 
W tym właśnie celu zaplanowaliśmy cykl  szkoleń dla kadry kierowniczej   i pracowników urzędu. Zostaną zapoznani z  procedurą wdrażania normy, zasadami audytów   i funkcjonowaniem urzędu po wdrożeniu normy. Następnym krokiem będą indywidualne rozmowy  z pracownikami, ankiety oraz inne narzędzia pozwalające przygotować  indywidualne procedury dla naszego urzędu. Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania jakością można podzielić na cztery grupy:


1. Orientacja na klienta i doskonalenie jakości świadczonych dla niego usług:
• rozpoznanie potrzeb klienta,
• wprowadzenie mechanizmów zapewniających dbałość o klienta i jego pozytywną ocenę świadczonych przez samorząd usług,
• wprowadzenie mechanizmów badania satysfakcji klienta i podejmowanie w związku z wynikami badań działań korygujących i zapobiegawczych.
 
2. Uporządkowanie prowadzonej działalności poprzez: 
• eliminację zbędnych lub dublujących się działań, 
• precyzyjne określenie zakresów odpowiedzialności i uprawnień, 
• wzbudzenie zaufania kierownictwa do działania własnej organizacji, 
• osiągnięcie czytelnej struktury organizacji, 
• sprawny obieg dokumentów i informacji.
 
3. Zwiększenie efektywności zarządzania poprzez zidentyfikowanie, nadzorowanie 
i optymalizację procesów realizowanych w organizacji: 
• zarządzanie przez cele, 
• zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, 
• większe zaangażowanie pracowników; 
• dobrze wyszkolony i umotywowany personel, 
• poprawa wyników jakościowych, koordynacji i gospodarności, 
• możliwość wykorzystania systemu zarządzania jakością do opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, 
• ciągłe doskonalenie działań instytucji poprzez wprowadzenie wewnętrznych mechanizmów monitorowania i wprowadzania zmian.
 
4. Efekty promocyjne:
• lepszy wizerunek – możliwość legitymowania się certyfikatem stanowi cenny element strategii marketingowej, 
• poprawa konkurencyjności i reputacja – certyfikat świadczy o tym, iż myślimy o interesancie i jego potrzebach,
• wiarygodność i zaufanie klientów – certyfikat dowodzi, iż usługi są na najwyższym stałym poziomie.

Termin realizacji projektu: od 4 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

Informacja o przeprowadzonych i przyszłych szkoleniach na stronie


Portal Funduszy Europejskich- Kapitał Ludzki 

 

Zarządzenie Burmistrza Nr 122
Regulamin naboru
Zarządzenie Nr 143
Zarządzenie Nr 167

Zarządzenie Nr 176/2010

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2009

W dniu 13 października 2010 roku zostało podpisane Zarządzenie Nr 178/2010 Burmistrza Nowego w sprawie przyjęcia pierwszego wydania Księgi Jakości w Urzędzie Gminy w Nowem w związku z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Zarządzenie Nr 178/2010 – Księga Jakości

Zarządzenie – Polityka Jakości Urzędu Gminy Nowe

        W ramach realizowanego projektu  jednym z zadań jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 30 marca 2010 roku na które zaproszono 6jst. 

 

Na spotkaniu omówiono:
1/ przebieg realizacji wdrażanego projektu w I kwartale,
2/ monitoring i ewaluację projektu, 
3/  proces wdrożenia normy ISO 9001:2009,
4/ doświadczenia  i oczekiwania jst. w  przedmiotowym zakresie.
 
W kolejnym spotkaniu (drugim), które odbyło się 29 czerwca 2010 roku. uczestniczyło 6 jst. z naszego województwa.
Na spotkaniu omówiono:
1/ harmonogram realizacji projektu,
2/ stopień realizacji zadań w II kwartale,
3/ przebieg monitoringu i ewaluacji projektu,
4/ zaprezentowano uruchomione Biuro Obsługi Interesanta,
5/  efekty dotychczasowej pracy poszczególnych rozwiązań.

 
 

 


 
 
Trzecie już potkaniu odbyło się 30 września  2010 roku.. W spotkaniu naszym  uczestniczyło 6 jst. z naszego województwa tj:
Gmina Szubin,
Gmina Warlubie,   
Gmina Sadki,   
Gmina Dragacz,   
Starostwo Powiatowe ze Świecia,   
Gmina Świekatowo.
 
Przebieg spotkania odbywał się zgodnie z porządkiem obrad:
1.  Powitanie gości.
2. Przedstawienie  harmonogramu realizacji  projektu.
3. Realizacja projektu w III kw.
4. Omówienie wyników badań jakości usług świadczonych w UG Nowe .
5. Przedstawienie opracowanej dokumentacji w ramach wdrożenia SZJ wg. normy ISO 9001:2009 .
6. Omówienie wdrażania budżetu zadaniowego w Gminie Sadki –Pani Katarzyna Łukaszczyk – Sekretarz Gminy. 
7. Dyskusja – wymiana dobrych praktyk.
 

 


„Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego Urzędu Gminy w Nowem”
Nr projektu: POKL.05.02.01-00-012/09  
DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ   
PROGRAMU OPERACYJNEGO  KAPITAŁ LUDZKI 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 
 
 

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
But not the best. Not everything was well sign-posted and well referenced in line with my requested Harvard style. Essays.studymoose.com Promo 2022 And something about the use of the word cheap is worrying How will you assure me that the Promo Code essay is not plagiarised? Full