Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego Urzędu Gminy w Nowem

Dodano: 18 lutego 2010

Gmina Nowe otrzymała wsparcie finansowe od Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia (Departament Administracji Publicznej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w  Warszawie) w ramach działania  5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pod nazwą:


„Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego Urzędu Gminy w Nowem”

Nr projektu: POKL. 05.02.01-00-012/09


Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego Urzędu 
Gminy w Nowem poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001-2009 oraz wdrożenie usprawnień w zakresie skuteczności i efektywności świadczonych usług  publicznych.
 
W tym właśnie celu zaplanowaliśmy cykl  szkoleń dla kadry kierowniczej   i pracowników urzędu. Zostaną zapoznani z  procedurą wdrażania normy, zasadami audytów   i funkcjonowaniem urzędu po wdrożeniu normy. Następnym krokiem będą indywidualne rozmowy  z pracownikami, ankiety oraz inne narzędzia pozwalające przygotować  indywidualne procedury dla naszego urzędu. Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania jakością można podzielić na cztery grupy:


1. Orientacja na klienta i doskonalenie jakości świadczonych dla niego usług:
• rozpoznanie potrzeb klienta,
• wprowadzenie mechanizmów zapewniających dbałość o klienta i jego pozytywną ocenę świadczonych przez samorząd usług,
• wprowadzenie mechanizmów badania satysfakcji klienta i podejmowanie w związku z wynikami badań działań korygujących i zapobiegawczych.
 
2. Uporządkowanie prowadzonej działalności poprzez: 
• eliminację zbędnych lub dublujących się działań, 
• precyzyjne określenie zakresów odpowiedzialności i uprawnień, 
• wzbudzenie zaufania kierownictwa do działania własnej organizacji, 
• osiągnięcie czytelnej struktury organizacji, 
• sprawny obieg dokumentów i informacji.
 
3. Zwiększenie efektywności zarządzania poprzez zidentyfikowanie, nadzorowanie 
i optymalizację procesów realizowanych w organizacji: 
• zarządzanie przez cele, 
• zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, 
• większe zaangażowanie pracowników; 
• dobrze wyszkolony i umotywowany personel, 
• poprawa wyników jakościowych, koordynacji i gospodarności, 
• możliwość wykorzystania systemu zarządzania jakością do opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, 
• ciągłe doskonalenie działań instytucji poprzez wprowadzenie wewnętrznych mechanizmów monitorowania i wprowadzania zmian.
 
4. Efekty promocyjne:
• lepszy wizerunek – możliwość legitymowania się certyfikatem stanowi cenny element strategii marketingowej, 
• poprawa konkurencyjności i reputacja – certyfikat świadczy o tym, iż myślimy o interesancie i jego potrzebach,
• wiarygodność i zaufanie klientów – certyfikat dowodzi, iż usługi są na najwyższym stałym poziomie.

Termin realizacji projektu: od 4 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

Informacja o przeprowadzonych i przyszłych szkoleniach na stronie


Portal Funduszy Europejskich- Kapitał Ludzki 

 

Zarządzenie Burmistrza Nr 122
Regulamin naboru
Zarządzenie Nr 143
Zarządzenie Nr 167

Zarządzenie Nr 176/2010

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2009

W dniu 13 października 2010 roku zostało podpisane Zarządzenie Nr 178/2010 Burmistrza Nowego w sprawie przyjęcia pierwszego wydania Księgi Jakości w Urzędzie Gminy w Nowem w związku z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Zarządzenie Nr 178/2010 – Księga Jakości

Zarządzenie – Polityka Jakości Urzędu Gminy Nowe

        W ramach realizowanego projektu  jednym z zadań jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 30 marca 2010 roku na które zaproszono 6jst. 

 

Na spotkaniu omówiono:
1/ przebieg realizacji wdrażanego projektu w I kwartale,
2/ monitoring i ewaluację projektu, 
3/  proces wdrożenia normy ISO 9001:2009,
4/ doświadczenia  i oczekiwania jst. w  przedmiotowym zakresie.
 
W kolejnym spotkaniu (drugim), które odbyło się 29 czerwca 2010 roku. uczestniczyło 6 jst. z naszego województwa.
Na spotkaniu omówiono:
1/ harmonogram realizacji projektu,
2/ stopień realizacji zadań w II kwartale,
3/ przebieg monitoringu i ewaluacji projektu,
4/ zaprezentowano uruchomione Biuro Obsługi Interesanta,
5/  efekty dotychczasowej pracy poszczególnych rozwiązań.

 
 

 


 
 
Trzecie już potkaniu odbyło się 30 września  2010 roku.. W spotkaniu naszym  uczestniczyło 6 jst. z naszego województwa tj:
Gmina Szubin,
Gmina Warlubie,   
Gmina Sadki,   
Gmina Dragacz,   
Starostwo Powiatowe ze Świecia,   
Gmina Świekatowo.
 
Przebieg spotkania odbywał się zgodnie z porządkiem obrad:
1.  Powitanie gości.
2. Przedstawienie  harmonogramu realizacji  projektu.
3. Realizacja projektu w III kw.
4. Omówienie wyników badań jakości usług świadczonych w UG Nowe .
5. Przedstawienie opracowanej dokumentacji w ramach wdrożenia SZJ wg. normy ISO 9001:2009 .
6. Omówienie wdrażania budżetu zadaniowego w Gminie Sadki –Pani Katarzyna Łukaszczyk – Sekretarz Gminy. 
7. Dyskusja – wymiana dobrych praktyk.
 

 


„Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego Urzędu Gminy w Nowem”
Nr projektu: POKL.05.02.01-00-012/09  
DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ   
PROGRAMU OPERACYJNEGO  KAPITAŁ LUDZKI 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 
 
 

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij