Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

XXVIII sesja Rady Miejskiej

Dodano: 8 listopada 2012

 
                                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem zwołuje XXVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 14 listopada 2012 roku o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem.
 
W programie sesji przewiduje się między innymi:
 
1. Ślubowanie radnego Rady Miejskiej w Nowem wybranego w wyborach uzupełniających
    przeprowadzonych w  dniu 28 października 2012 r. w Okręgu Wyborczym Nr 2.
2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
3. Ocena funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola. Podsumowanie roku
    szkolnego 2011/2012.
4. Ocena funkcjonowania SAPO i wydatków poniesionych na realizację zadań oświatowych. 
5. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
– zmiany w składzie osobowym Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia,
– opłaty targowej,
– ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
– obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r., przyjętej, jako podstawa do
  obliczenia podatku rolnego na 2013 rok,
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
– uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz
  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie,
– zmieniająca budżet gminy Nowe na 2012 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2012-2032.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij