Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

Dodano: 20 listopada 2014

IKS.524.5.2014 .ZL                                                                                         Nowe 20.11.2014
 
 
 
                                                                       Organizacje Pozarządowe
                                                                       Gminy Nowe
 
 
 

    Szanowni Państwo

 
 W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez Gminę Nowe otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2015 r. Burmistrz Nowego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 W komisjach konkursowych winni uczestniczyć dwaj przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych, co spełnia wymóg zawarty w  ustawie   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 5 grudnia   2014 r. do biura obsługi klienta Urzędu Gminy Nowe  na  formularzu (formularz do pobrania ze strony internetowej). Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są   w formularzu).
      Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu. Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz  umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.
    Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.
  
    Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Nowego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Nowe telefon: 52 33 37 210, 52 33 37 214,  email: nowe@gminanowe.pl,
 
 
                                                                                 
 
 
                                                                                  Czesław Woliński

                                                                                  Burmistrz Nowego

Formularz-zgłoszeniowy.doc

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij