Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zgłoś brak dostępu !!!

Dodano: 22 października 2012

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej można zgłaszać miejsca i obszary, w których nie ma telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego Internetu oraz samorządowych hot-spotów. Wystarczy wypełnić ankietę UKE.

Urząd Komunikacji Elektronicznej aktualizuje ogólnokrajowe mapy popytu na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hot-spoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych.
Nowe mapy popytu będą opracowane po uzyskaniu od użytkowników zgłoszeń zapotrzebowania na te usługi.
UKE zachęca do wypełnienia ankiet przez osoby bezpośrednio odczuwające potrzebę dostępu do usługi telefonii stacjonarnej lub Internetu szerokopasmowego, a także publicznych hot-spotów z dostępem do Internetu świadczonym przez gminy/powiaty/województwa.

Ankiety są trzy –

BRAK TELEFONU   BRAK INTERNETU   BRAK HOTSPOTU

Zgłoszenia przyczynią się –  zdaniem UKE – do uzyskania pełniejszego obrazu obecnego poziomu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne. Pozwolą także na lepsze zidentyfikowanie istotnych z punktu widzenia użytkowników miejsc, gdzie istnieje niezaspokojony popyt na wymienione w ankietach usługi.

Pozyskane z ankiet informacje pomogą Prezesowi Urzędu w aktualizacji map popytu i w dokładniejszym koncentrowaniu swoich działań na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
Po uzyskaniu informacji z ankiet i ich odpowiednim zagregowaniu w mapach popytu, UKE będzie mógł udostępnić operatorom, również lokalnym i zainteresowanym organom samorządu terytorialnego wiedzę o miejscach zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne.

Uzyskane zgłoszenia posłużą także do wskazania miejsc, gdzie potrzebne jest nałożenie obowiązku zapewnienia usługi powszechnej w rozumieniu art. 81 Prawa telekomunikacyjnego. Obowiązek ten należy do operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, a w okresie od 8 maja 2006 r. do 8 maja 2011 r. jego realizacja należała do Telekomunikacji Polskiej S.A.

Osoby, które mają dostęp do Internetu – mogą wypełnić ankietę na stronie UKE.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą zgłosić się telefonicznie na numer infolinii Centrum Informacji Konsumenckiej tel. 801 900 853 – pracownik UKE przyjmujący zgłoszenie, w trakcie prowadzonej rozmowy wypełni we współpracy z telefonującym odpowiednią ankietę lub listem tradycyjnym na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
(z dopiskiem: Mapy popytu – zgłoszenia użytkowników)

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij