Menu

Wodociąg Zdrojewo, Gajewo

Wodociąg Zdrojewo, Gajewo

Logo projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” pn.

 „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi.”

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach operacji „Gospodarka wodno- ściekowa” poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii., w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zadanie realizowane jest w miejscowościach Zdrojewo, Gajewo i Górnych Morgach.

Wskaźniki zadania:

  • zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę (wodociąg) – 5,639 km;
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2 sztuki.

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 6 lipca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 22 czerwca 2018r. został podpisany aneks do tej umowy, na podstawie którego dofinansowanie wynosi 379 690,00zł. Całkowity koszt projektu to 765 381,75 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL – KAN” Sp. z o.o., ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz.

Wodociąg Zdrojewo, Gajewo

  • -

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 5591898336
  • REGON: 092351038
  • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe